Tack alla för en lyckad konferens!

Över 400 deltagare kom under Välfärd och framtid för att lyssna på seminarier om klimatomställning, privatisering av välfärden, skatteparadis, det framtida äldreboendet, hur fack och sociala rörelser kan öka samarbetet mm mm. Många blev inspirerade och peppade att engagera sig inför valet i höst.

Tack alla ni som deltog och hjälpte till så att konferensen blev så lyckad!

Många av seminarierna går nu att se på ABF play. Seminarierna är de filmer som har 15 mars och 16 mars i sin titel tex ”ABF Play – 16 March 2014 – 2″.

Presentationerna från de olika föreläsarna kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Annons

Debatt: Dags att byta spår

Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö, Jordens Vänner och Malmö Feministiska Nätverk har skrivit denna debattartikel i Dagens Arena.

Ska det vara så svårt att formulera en politik som utvecklar vår gemensamma välfärd i stället för att avveckla den? Självklart inte. Det finns många exempel på att en politisk omställning är fullt möjlig. Och i högsta grad önskvärd. 

Ett tåg har spårat ur. Igen. När vi i dag sätter oss på ett tåg kan vi inte vara säkra på att komma fram, eller ens överleva. Och det är inte bara tågen som spårar ur. I stort sett dagligen kan vi läsa larmrapporter om en äldreomsorg som spårar ur, om skolor som spårar ur, om sjukvård och apotek som spårar ur. I välfärdslandet Sverige.

Själva poängen med att bygga ett välfärdssamhälle var att alla i samhället skulle kunna känna sig trygga. I dag är ingen längre trygg. Oron och otryggheten följer oss numera från vaggan till graven. Kommer jag att få föda mitt barn på BB – eller finns det inte plats för mig där? Kommer ambulansen när jag ringer – eller har det privata ambulansföretaget gått i konkurs? Kommer mitt barn att få gå ut skolan – eller har friskolan också gått i konkurs? När jag blir gammal och skruttig, är jag då bara en obekväm kostnad utan människovärde? Allt detta är verklighet i Sverige i dag.

Hur blev det så här? Den sönderrostade rälsen kan berätta om vad det är som händer i samhället. De viktigaste samhällsfunktionerna har styckats upp och drivs numera enligt kommersiella principer. När det sedan går på tok är det ingen som tar ansvar. Steg för steg, bit för bit har hela vårt samhälle marknadsanpassats, och i marknadskalkylerna finns det inte plats för samhällsansvar eller medborgarnas trygghet. Även inom det som är kvar av offentlig sektor är det nu ett kortsiktigt marknadstänkande som gäller. Det kallas New Public Management.

En rad politiska beslut om privatiseringar, avregleringar, nedskärningar och skattesänkningar har lett fram till dagens situation. Som medborgare har vi all anledning att känna oss lurade. Vi fick ju veta att det var för vår skull samhället skulle stöpas om. Vi skulle få billigare och bättre välfärd. Det blev inte så. Avregleringarna av el, tågtrafik och bilbesiktning har lett till kraftigt stigande priser och minskad säkerhet. Genom att släppa in privata, vinstdrivande företag i skola, vård och omsorg har kostnaderna för verksamheten ibland sjunkit, men konsekvenserna är knappast önskvärda för oss. Det som sparas in på är personalen.

Vinnarna i spelet om välfärden satsar hellre på mördande reklam och privata vinster i stället för på investeringar i verksamheten. Riskkapitalbolagen, som nu dominerar den privatiserade välfärden, är imponerande uppfinningsrika när det gäller att ta över skattefinansierad verksamhet och samtidigt själva smita undan skatten. Själva välfärden verkar de vara mindre intresserade av.

Om vi vill ha en fungerande välfärd och infrastruktur, har vi inte råd med riskkapitalister, skattesänkningar och nedskärningar. Det nyliberala experimentet har till stor del brutit ner samhället, men historien är inte slut. Utvecklingen går att vända. Om vi vill.

Storbritannien och Nya Zeeland, de länder som var först med att stycka upp och privatisera tågtrafiken, är också de länder som först insett sina misstag efter flera dödsolyckor. Där har staten återtagit ansvaret för tågtrafiken.

Det skotska parlamentet har valt att ta tillbaka sjukhusen helt och hållet i offentlig regi, inklusive städningen. Marknadstänkande och onödig byråkrati har avvecklats, i stället har vårdanställdas och medborgarnas delaktighet förbättrats. Sedan förändringarna genomfördes 2004 har dödligheten på sjukhusen minskat med över tolv procent.

Det finns en växande trend av återkommunalisering runt om i Europa. Ett stort antal kommuner i bl.a. Storbritannien, Frankrike och Tyskland har sagt upp kontrakten med privata företag för att i stället driva vattenförsörjning, kollektivtrafik och avfallshantering i egen regi  – för att det blir billigare och bättre!

Regionen Lombardiet i Italien kräver av privata företag som vill ingå avtal om tjänster ”av hälsovårdskaraktär” att de inte får vara vinstdrivande. Aktiebolaget Sodemare som intresserat sig för äldreomsorg överklagade beslutet hos EU-domstolen. Sodemare förlorade.

Malmö och Kalmar går nu i spetsen tillsammans med kommuner och regioner i Norge, Finland, Frankrike och Spanien för att slå vakt om att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag och banker som utnyttjar skatteparadis. Om vi sätter stopp för skattefusket och skattesänkningarna finns det gott om resurser för både välfärden och klimatsatsningar.

Det råder knappast något tvivel om vad medborgarna i Sverige vill. En tydlig majoritet ville inte att tågtrafiken, elen eller posten skulle avregleras. En tydlig majoritet vill inte att vinstdrivande företag ska driva skattefinansierad vård, skola och omsorg. Är det så svårt att förstå att vi behöver en politik som ger alla medborgare rätt till ett värdigt och tryggt liv?

Vi behöver bara ett tydligt regeringsalternativ som står för en sådan politik.

FOTNOT: 15-16 mars anordnar Nätverket för Gemensam Välfärd konferensen Välfärd och framtid – samling för gemensamma lösningar för välfärden, jobben och klimatet:https://valfardskonferensen.wordpress.com/

Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd
Ewa Glimhed, ordf LO Malmö
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Annica Ericsson, Malmö Feministiska Nätverk

Live-sändning av seminarier

Seminarierna i Z-salen kommer att filmas och sändas live på ABF-play och i ABF-Botkyrka-Salem samt ABF Malmö. Mer info om direktsändningen fins under ”Direktsändning”.

Lördag 15 mars

10.00 – 11.00 Invigning

11.30 – 13.00 Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet

13.15 – 14.15 Eurokrisen – orsaker, konsekvenser, lösningar

14.30 – 16.00 Förena klimatkampen med den sociala kampen för arbete och social rättvisa

Söndag 16 mars

10.00 – 11.30 New Public Management, del 1 – när offentlig verksamhet blir en marknad

12.00 – 13.00 Nordisk folkrörelsesamverkan för gröna jobb och rättvis klimatomställning 

13.15 – 15.00 New Public Management, del 2 – avveckling och alternativ 

15.15 – 16.00 Visst kan vi rädda välfärden 

Välfärdsfest på Kägelbanan!

I anslutning till konferensen kommer det den 15 mars från kl 20.00 att bli fest med livemusik och djs på Kägelbanan (Södra teatern) tillsammans med föreningen Öppna rum. De kommer ha ett eget forum om feminism och solidaritet den 15 mars samt arrangera denna fest och alla deltagare på Välfärd och framtid är hjärtligt välkomna dit!

Inträdet kostar 60 kronor och biljett köper du i dörren (dvs ingen föranmälan). För uppdateringar om bokningar av band och djs, se Facebook: Ett Halvår Kvar eller www.etthalvarkvar.se

Varmt välkommen på fest!